اسلامي سرچينو

  1. home

  2. article

  3. د خدای رحمت

  د خدای رحمت

  د خدای رحمت
  Rate this post

  د خدای رحمت

  يو ځل حضرت موسى (ع) ته د الله تعالى له اړخه حکم وشو چې اے پيغمبره (ع)! درې کشتۍ ډوبيدونکى دى سمندر طرف ته لاړ شه او زما د قدرت نظاره وګوره. حضرت موسى (ع) د الله تعالى د حکم تعميل لپاره سمندر طرف ته روان شو ساحل پرسکون ؤ او سمندر خاموشۍ سره بهيدو. د ډير لرې نه يوه کشتۍ ساحل طرف ته روانه شوه نو حضرت موسى (ع) کشتۍ واله ؤ ته اواز ورکړو چې اے کشتۍ واله ؤ هوښيار شئ د الله حکم راتلونکے دے کله چې کشتۍ واله ؤ د حضرت موسى (ع) دا خبره واوريده نو جواب ئې ورکړو چې اے د الله نبى (ع) تاسو ښۀ پوهيږئ چې دالله حکم څوک نۀ شى غورځولے مونږ د هغۀ د حکم پابند يو څۀ چې الله تعالى ته منظوره وى هم هغه به کيږى. کشتۍ غاړې ته راروانه وه چې ناڅاپى يوه موج اوچت شو اوکشتۍ سره وجنګيدو کشتۍ په خوزيدو شوه مسافرو د ځانونو بچ کولو کوشش شروع کړو چې په دې کښې يو بل زبردست موج راغلو او کشتۍ ئې سمندر کښې ډوبه کړه. حضرت موسى (ع) په خاموشۍ سره دا تماشه کتله، لږ ساعت پس يوه بله کشتۍ ښکاره شوه، کشتۍ غاړې ته رانزدې شوې وه چې حضرت موسى (ع) کشتۍ واله ؤ ته هم هغه خبردارے ورکړو چې احتياط وکړئ د الله تعالى حکم راتلونکے دے د حضرت موسى (ع) په خبردارى کشتۍ واله ؤ حضرت موسى (ع) ته هم هغه جواب ورکړو کوم چې اولنى کشتۍ واله ؤ ورکړے ؤ. لږ ساعت پس بيا په سمندر کښې يو موج راغے او کشتۍ ئې ډوبه کړه. لږ ساعت پس حضرت موسى (ع) کتل چې دريمه کشتۍ راښکاره شوه کله چې غاړې ته رانزدې شوه نو دغې کشتۍ ته هم حضرت موسى (ع) خبردارے ورکړو چې کشتۍ واله ؤ احتياط کوئ چې د الله تعالى حکم راتلونکے دے کشتۍ واله ؤ جواب ورکړو چې اے د الله نبى (ع) څۀ رنګ چې تۀ په رښتيا د الله نبى (ع) ئې دغه رنګ د الله حکم هم رښتينے وى او دهغې نه انکار نۀ شى کيدے. خو ولې د الله تعالى رحمت هم ډير زيات دے او مونږ د الله تعالى د رحمت نه مايوسه نۀ يو مونږ به د الله تعالى په رحمت صحيح سلامت غاړې ته رسو. دا خبرې چې کشتۍ واله ؤ وکړې نو حضرت موسى (ع) په خاموشۍ سره واوريدې او کشتۍ ته ئې کتل، کشتۍ صحيح سلامته غاړې ته ورسيده. حضرت موسى (ع) الله تعالى ته مخاطب شو چې يا الله تۀ په خپلو کارونو ښۀ پوهيږې خو يا الله تا خو د دريو کشتو د ډوبيدو حکم کړے ؤ، او دريمه کشتۍ ډوبه نۀ شوه. په دې کښې د الله تعالى له اړخه موسى (ع) ته ارشاد وشو چې اے موسى (ع) تا وانۀ وريدل چې هغوى زما د رحمت په طمعه وو او زما نه ئې د رحمت او سلامتيا غوښتنه وکړه. په دې وجه ما دغه کشتۍ واله  بچ کړل ځکه چې زما رحمت ډير دے کله چې څوک زما رحمت ته اواز وکړى نو زۀ هغوى نۀ مايوسه کؤم