اسلامي سرچينو

  1. home

  2. article

  3. په اسلام کښي د دوستي او مينه زدکړه

  په اسلام کښي د دوستي او مينه زدکړه

  په اسلام کښي د دوستي او مينه زدکړه
  Rate this post

   مينه او محبت د انسان د وجود يوه داسې برخه ده چي د هغه  پيدايښت سره په هغه کښې وجود لرې، او د اجتماعي مختلف عواملو سره په وجود کښې راځي. که دغه عوامل مثبت وې نو مينه له تل او هميشه پا تې ووې خو که داڅې نه وې نو خپل وجود د لاس نه ورکوې.

   دين، مکتب، مليتی او کلتورې اخلاقو را ته دا ښودنه کړې چې ټول خلک په الهی پاک فطرت باندې پيدا کښېږې، خو ولې کورنې عوامل، د ټولنو شرايط، قامې، اجتماعی، کلتورې، او سياسي اخلاق او اثارپه دې توان لرې چې په دغه فطرت کښې بدلون راولې. کورنۍ وړومبۍ هغه د  ټولنيز چاپيريال (محيط) ده چې د محبت په وجود راتللو کښې يو مهم رول ادا کوې. ماشومان په کورنۍ کښې دستور(رسم او رواج)،زړه خوږې، مرسته، دوستی، مينه پالل او دنورو سره مينه کولو زدکړه کوې. دا به بهتره وې چي هغو ته موقع  ورکړلې شې چې په غير مستقيم ډول او په عملی توګه څرګنده کړې.

   کورنۍ نه وروسته ښونځي(مدرسه) او ښوونکې(استاد) هم په ماشومانو اوځوانانو کښې مينه پيدا کولولپاره مهم رول ادا کوې، ښوونکې د پوهه او زدکړې سره سره ذهني پراختيا، ښه صفاتو او روحياتو وده کښې مرسته کولې شې. او همدغه رنګ  ښوونکې د خپل قول او فعل سره په  شاګردانو کښي د مينه او محبت شمع رڼا کولې شې.

  د مينه تعليم څنګه ورکړو؟

  د قران مجيد اود دينی مشرانو او په تيره بيا د انبياؤ او د څوارلس امامانو عليهم السلام پيژنږلې او د هغوې د ژوند مطالعه   چې د اخلاقو بهترين ښو ونکې دې،ټولو ته د مينه لار ښونه کوې.

  کورنۍ، مدرسه او ټولنې بايد ماشومانو، ځوانانو او ځلموته  مينه کول  لکه د زدکړه يوې څانګه غوندې ووښايې.

   معاشره با يد د نوي نسل احساساتو او مينه ته اهميت ورکړي،او نوي نسل ته د مهرباني او احترام نظر سره کتل هغه تشويق کوې چې خپلې معاشرے ته اهميت ورکړې او خپل اولسی رسم او رواج کښې ګډون وکړې.خو که معاشره دې اړتيا ته اهميت ور نکړې نو نوی نسل خپل ډير خوی نه لکه مينه او محبت پټ وساتې.

  رسم او رواج ته اهميت ورکول چې مخکښنې نسلونو په مينه او محبت جوړ کړې نه بايد هير کړلې شي.

  د بچو سره د مو ر او پلار روابط او هغو ته لارښونه کول پکار دے مينه سره وې، د يوه کورنې خلک  فقط دې اقتصادي مسايلو ته پام او نه لرې. بلکه د مور او پلار په موقع باندې حضور لرل په کورنۍ کښې د کورنۍ مينه او محبت له مرکزيت ورکوې او د پلار ستومانه، غمجن او نه ستړيکښېدل او د هم دا رنګ د مور زيات کار نه کولو سره يو فرصت دې چې ماشومان د مور پلار سره او مور پلار د ماشومانو سره مينه وکړې.

  د خداے ګران رسول محمد صلی الله عليه وآله  فرمائي:چي په الله پاک باندې د هر آبادولو نه د کورنۍ ودانول زيات ګران او خوږ دې. خو هغه کورنۍ چي د مينه او شفقت نه ډکه وې. يو بل حديث کښي فرمائْي: چي د مسلمان سړي لپاره د اسلام نه ورسته بل هيڅ څيز د مسلمانې ښځه نه  زيات قيمتي  نشته. سړی چې کله ښځه ته سترګې وغړه وې زړه يې د خوشحالی نه ډک شې، او هر کله چې د هغه نه څه وغواړې نو هغه يې اطاعت کوې، او چې هر کله سړې په ځې نه وې نو ښځه هم د خپل ناموس او مال نه  حفاظت کوې.