اسلامي سرچينو

  1. home

  2. book

  3. د بد نظری څوارلس تاوانونه

  د بد نظری څوارلس تاوانونه

  • مولوی شاه حکیم محمد اختر صاحب
  • خانقاه امدادیه اشرفیه ګلشن اقبال بلاک نمر۲ کراچی
  • www.aqeedeh.com
  download

   Download

  د بد نظری څوارلس تاوانونه
  2.6 (52.2%) 41 votes
  description book specs comment

  دا رساله د روحانی طبیب اعظم شیخ العرب و العجم ولی کامل مولوی شاه حکیم محمد اختر صاحب وعظ دی، په دې رساله کښې هغې د بد نظری دینی او دنیوی نقصانات بیان کړي.

  • مولوی شاه حکیم محمد اختر صاحب
  • خانقاه امدادیه اشرفیه ګلشن اقبال بلاک نمر۲ کراچی
  • www.aqeedeh.com