عهد نامه

عهد نامه

د د امام علی علیه السلام لیک چې هغه خپل د خلافت رمانه کښې د مصر والې مالک اشتر ته ليکلې وو، دا دهغه لیک پښتو ژبه کښې ترجمه ده، چې ښاغلې انور ذيب شاهین صيب ژباړه کړې ده.

 • امام علی علیه السلام
 • پيښور ښار
عهد نامه
Rate this post
about this book
 • overview

  د د امام علی علیه السلام لیک چې هغه خپل د خلافت رمانه کښې د مصر والې مالک اشتر ته ليکلې وو، دا دهغه لیک پښتو ژبه کښې ترجمه ده، چې ښاغلې انور ذيب شاهین صيب ژباړه کړې ده.

 • details
  • امام علی علیه السلام
  • پيښور ښار
 • reviews