محرم الحرام او د کربلا شهيدان

محرم الحرام او د کربلا شهيدان

په دې لړۍ کښي به وتاسي محترمو ته د أشهرالحرم يعني د حرامو يا حرمت والا مياشتوبيان ، او د محرم الحرام د مياشتي فضيلت او د عاشورآء په ورځ کښي د طاعت او عبادت فضيلتونه ، او دارنګه د عاشورآء په ورځ کښي تاريخي پيښي او بالآخره د کربلا د شهيدانو په اړه په […]

  • علامه محمد معین الدین ابوالفضل
محرم الحرام او د کربلا شهيدان
Rate this post
about this book
  • overview

    په دې لړۍ کښي به وتاسي محترمو ته د أشهرالحرم يعني د حرامو يا حرمت والا مياشتوبيان ، او د محرم الحرام د مياشتي فضيلت او د عاشورآء په ورځ کښي د طاعت او عبادت فضيلتونه ، او دارنګه د عاشورآء په ورځ کښي تاريخي پيښي او بالآخره د کربلا د شهيدانو په اړه په زړه پوري معلوماتونه تقديم کړه شي

  • details
    • علامه محمد معین الدین ابوالفضل
  • reviews